Kateřina Tenglerová,
Lenka Votýpková
Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice
+420 721 985 791