Minerva 21 Porta Bohemica

MINERVA 21 je zcela nový koncept v České republice, jehož iniciátorkou je Rostya Gordon-Smith, mezinárodně uznávaná expertka v oblasti rozvoje jednotlivců i organizací a spoluautorka knihy „Úspěšně s kůží na trh“. Zaměřuje se specificky na ženy – na zvýšení jejich sebevědomí a profesních znalostí, na budování sítě kontaktů, vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a posílení vlivu ve společnosti. Pomáhá ženám v tom, aby byly připravené přijímat výzvy a vedoucí pozice v různých oblastech podnikání a veřejného života.

Myšlenku MINERVY v roce 2014 rozvíjela skupina žen, která postupně zformulovala vizi a klíčové aktivity společenství. V říjnu 2014 vzniklo tzv. Kolegium MINERVY 21, které stojí v jeho čele. Historicky první aktivitou byl pilotní projekt v oblasti vzdělávání, který se uskutečnil 13. listopadu 2014 na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a primárně byl určen pro studentky a absolventky. Jednalo se o panelovou diskusi na téma „Žena a kariéra“ a čtyři navazující workshopy s odborníky. Po absolvování celého modulu obdrželo na 50 účastnic a 2 účastníci certifikát a fialový achát, barevný symbol MINERVY 21, s poselstvím „Čeříme vodu“.

Kateřina Tenglerová,
Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice
+420 728 411 789